WYSIWYG Web Builder
Wedi ei leoli yn Llanberis ar droed y Wyddfa mae Tacsi CK Cabs yn cynnig gwasanaeth dacsi fforddiadwy, glân a chyffyrddus i ymwelwyr Eryri, cludiant i atyniadau twristiaeth leol, atebion dros gludiant tacsi ar gyfer digwyddiadau arbennig a gwasanaeth cludiant moethus i’r prif feysydd awyr, gorsafoedd drenau a phorthladdoedd fferi ledled y rhanbarth a thu hwnt.